CURS FORMATIU 2016-2017

Termes i condicions

1 Només les persones inscrites prèviament podran assistir a la formació.

2 L'accés i l'assistència a la formació només es confirmaran després d’haver rebut l’import de pagament.

3 El pagament de l’import es realitzarà abans de l'inici de la formació.

4 En cas que s’ocupi el nombre màxim de places disponibles, s’obrirà una llista d’espera per possibles baixes, i la preferència serà segons estricte ordre d'inscripció.

5 Rebuts i/o factures de pagament només s'emetran després de rebre la confirmació del pagament i quan l’import aparegui al número de compte bancari de l’organització de la formació.

6 Les inscripcions són transferibles a persones que encara no s'hagin inscrit. Si us plau demanem que es posin en contacte amb nosaltres per fer un canvi de nom en la inscripció.

7 La inscripció on-line es tancarà 3 dies abans de l’inici de la formació.

8a EDAI notificaria als assistents la cancel·lació de la formació 3 dies abans en el cas que no s’ompli el nombre mínim de places. En aquest cas, es reemborsarà l’import total de la inscripció.

8b EDAI notificarà als assistents la cancel·lació de la formació per causa aliena a la organització (malaltia del ponent, etc.) el més aviat possible. En aquest cas, es reemborsarà l’import total de la inscripció.

9a Els fotògrafs oficials d’EDAI podran realitzar tasques de fotografia i vídeo durant el curs. Els assistents inscrits a les formacions donen el seu consentiment per a l’enregistrament sense compensació i confirmen que els organitzadors tindran dret a utilitzar aquestes fotografies i vídeos, que poden incloure fotografies i vídeos dels visitants, amb la fi de la comercialització d’altres formacions en el futur, per a l'ús en tots els canals i mitjans de comunicació, sense cap responsabilitat legal. En cas de no donar el consentiment, enviar comunicació per escrit als Organitzadors de les Formacions UNDOC-EDAI (undoc@edai.cat).

9b No es permet l’enregistrament de vídeo de les formacions sense el consentiment previ per escrit dels organitzadors.

 

Política de cancel·lacions

Un cop finalitzada la inscripció en línia vostè és responsable d’abonar l’import total de la inscripció, subjecte a les condicions de cancel·lació següents:

1 Totes les cancel·lacions s’hauran de sol·licitar per escrit als Organitzadors de les Formacions UNDOC-EDAI (undoc@edai.cat).

2 Les sol·licituds de cancel·lació rebudes en un termini superior a 2 mesos abans de la data de la formació rebran un reemborsament del 90% (el 10% restant, correspon a les despeses d’administració).

3 Les sol·licituds de cancel·lació rebudes en un termini superior a 1 mes abans de la data de la formació rebran un reemborsament del 50%.

4 No s’acceptaran sol·licituds de cancel·lació en el termini inferior a 1 mes de la data de la formació, i no s’efectuarà cap reemborsament.

5 Els reemborsaments s’emetran un cop finalitzada la formació.

 

Fulls d'avaluació

Per tal de millorar la qualitat de la conferència, els organitzadors proporcionaran fulls d’avaluació a tots els assistents per a comentaris o suggeriments. Si us plau, els demanem que completin i retornin els fulls d’avaluació a l'organització al final de les sessions del dia.

 

Puntualitat

Per nosaltres la puntualitat és essencial per al bon funcionament de les formacions. Totes les formacions començaran a l'hora programada. El flux de gent a la sala durant la presentació pertorba al docent, i tant o més a la resta de l’audiència. Si us plau, respecti els horaris.

 

Declaració de privacitat

Tota la seva informació presentada en aquest lloc web és subministrada per vostè voluntàriament. Aquesta informació pot ser utilitzada per als següents propòsits:

 

◦ Per processar la seva inscripció.

◦ Per processar qualsevol de les transaccions sol·licitades per vostè.

◦ Per informar-lo de canvis i actualitzacions de la formació.

◦ Per enviar-li la informació pertinent sobre la formació.

◦ Per informar-lo de les properes activitats formatives d’EDAI Docència

 

Les seves dades personals passaran a formar part d'un fitxer automatitzat anomenat ASSISTENTS DOCÈNCIA titularitat de EDAI and Partners. Aquest fitxer serà tractat per l'entitat d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l'única finalitat de gestionar tot el que faci referència a la formació rebuda per part l'entitat.

 

Nosaltres no venem, cedim o facilitem les nostres llistes d’assistents a terceres persones.

 

Organització: EDAI Docènia