Thank you for your interest in working with us. In the selection process, once we receive your application, and in the case of being successfully shortlisted, we will get in touch as soon as possible.

 

L'Associació EDAI desplega activitats que vetllen pel benestar dels infants i llurs famílies.

La nostra Associació vol seguir desenvolupant i consolidant els pilars de funcionament i pràctica professional que l'han guiat fins al present: atenció de qualitat, rigor teòric/tècnic, integració clínica-recerca i innovació metodològica.

En aquest cas L'Associació oferta una vacant en la funció d’auxiliar administratiu/va.

Requisits:

 • Cicle Formatiu de Grau superior en Administració o Finances
  | Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o cursant l’últim any.

Valorable:

 • Estades professionals/acadèmiques a l’estranger.
 • Experiència mínima d'un any en tasques similars.

Competències:

 • Tenir motivació per la feina i els projectes que desenvolupa la institució.
 • Tenir alta capacitat d’organització i planificació.
 • Ser reflexiu/va.
 • Capacitat de resolució de conflictes.
 • Tenir iniciativa, persona resolutiva.
 • Ser flexible, tenir capacitat d’adaptació i tolerància als canvis.
 • Tenir capacitat d’observació i escolta activa.
 • Tenir capacitat de ser assertiu/va.
 • Bona gestió de les emocions pròpies i alienes.
 • Tenir capacitat de contenció.
 • Tenir tolerància a la frustració.
 • Tenir capacitat d’autocrítica.
 • Empatia.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Persona polivalent.
 • Saber treballar en contextos amb pressió assistencial.
 • Coneixement de noves tecnologies.

Rol i responsabilitats:

 • Suport a l’agenda i programació de visites dels professionals del centre.
 • Recepció telefònica i presencial al centre.
 • Arxiu de factures i control de la despesa del centre.
 • Compres de material del centre i control de la despesa.
 • Control i seguiment de les factures.
 • Organització de la documentació del centre.
 • Resolució i seguiment d’incidències.
 • Gestions amb proveïdors.
 • Suport en la gestió de personal i en concret amb la gestió dels alumnes de pràctiques.
 • Comunicació Interna.
 • Suport logístic.
 • Participació en reunions de gerència.
 • Configuració accessos de nous professionals.

Comentaris finals

Es descriuen les funcions d'una forma àmplia i genèrica, convindrà concretar totes aquestes tasques en reunions presencials. Tant el nombre d'hores com les atribucions estan subjectes a canvis o modificacions d'acord comú.

Actitud proactiva i emprenedora. Formació continuada en anglès.

Es faran signar clàusules específiques.

 

Més informació:

Equip de Recursos Humans

rrhh@edai.eu


 

At this moment we don't have any available vacancies.
At this moment we don't have any available vacancies.