CURS FORMATIU 2021-2022

Termes i condicions

1 Només les persones inscrites prèviament podran assistir a la formació.

2 L'accés i l'assistència a la formació només es confirmaran després d'haver rebut l'import de pagament.

3 El pagament de limport es farà abans de linici de la formació.

4 En cas que s'ocupi el nombre màxim de places disponibles, s'obrirà una llista d'espera per

possibles baixes i la preferència serà segons l'ordre estricte d'inscripció.

5 Rebuts i/o factures de pagament només s'emetran després de rebre la confirmació del

pagament i quan l'import aparegui al número de compte bancari de l'organització de la

formació.

6 Les inscripcions són transferibles a persones que encara no s'hagin inscrit fins un mes

abans de l'esdeveniment. Si us plau demanem que es posin en contacte amb nosaltres per

fer un canvi de nom a la inscripció.

7 La inscripció on-line es tancarà el dilluns 25 d'abril del 2022 a les 23h.

8a EDAI notificaria als assistents la cancel·lació de la formació 3 dies abans en cas que no

s'ompli el nombre mínim de places. En aquest cas, es reemborsarà limport total de la

inscripció.

8b EDAI notificarà als assistents la cancel·lació de la formació per causa aliena a

l'organització (malaltia del ponent, etc.) com més aviat millor. En aquest cas, es

reemborsarà limport total de la inscripció.

8c L'Organització és conscient de la complexa situació sanitària derivada de la Pandèmia

COVID-19. L'Organització es reserva el dret de cancel·lar l'acte si la situació pandèmica ho

requereix. S'acceptaran cancel·lacions d'inscrits de fora de Catalunya més enllà del termini

permès en cas que existís en aquell moment una limitació objectiva a viatjar fins a Barcelona

per raons sanitàries.

9a Els fotògrafs oficials d'EDAI podran fer tasques de fotografia i vídeo durant el curs. Els

assistents inscrits a les formacions donen el seu consentiment per a l'enregistrament sense

compensació i confirmen que els organitzadors tindran dret a utilitzar aquestes fotografies i

vídeos, que poden incloure fotografies i vídeos dels visitants, per tal de comercialitzar altres

formacions en el futur , per al seu ús en tots els canals i mitjans de comunicació, sense cap

responsabilitat legal. En cas de no donar el consentiment, enviar comunicació per escrit als

organitzadors de les Jornades EDAI (conference@edai.eu).

9b No es permet l'enregistrament de vídeo de les formacions sense el consentiment previ

per escrit dels organitzadors.

Política de cancel·lacions

Un cop finalitzada la inscripció online vostè és responsable d'abonar l'import total de la

inscripció, subjecte a les condicions de cancel·lació següents:

1 Totes les cancel·lacions s'hauran de sol·licitar per escrit als Organitzadors de les Jornades

(conference@edai.eu).

2 Les sol·licituds de cancel·lació rebudes en un termini superior a 2 mesos abans de la data

de la formació rebran un reemborsament del 90% (el 10% restant correspon a les despeses

d'administració).

3 En cas de cancel·lació de la inscripció en el termini inferior a 2 mesos de la data de la

formació no s'efectuarà cap reemborsament.

4 Els reemborsaments s'efectuaran en un màxim de 15 dies del moment de la cancel·lació.

 

Fulls d'avaluació

Per tal de millorar la qualitat de la conferència, els organitzadors proporcionaran fulls

d'avaluació a tots els assistents per a comentaris o suggeriments. Si us plau, us demanem

que completin i tornin els fulls d'avaluació a l'organització al final de les sessions del dia.

Puntualitat

Per nosaltres, la puntualitat és essencial per al bon funcionament de les formacions. Totes

les formacions començaran a lhora programada. El flux de gent a la sala durant la

presentació pertorba el docent, i tant o més la resta de l'audiència. Si us plau, respecti els

horaris.

Declaració de privadesa

Tota la seva informació presentada en aquest lloc web és subministrada per vostè

voluntàriament. Aquesta informació pot ser utilitzada per als següents propòsits:

◦ Per processar la vostra inscripció.

◦ Per processar qualsevol de les transaccions sol·licitades per vostè.

◦ Per informar-vos de canvis i actualitzacions de la formació.

◦ Per enviar-li la informació pertinent sobre la formació.

◦ Per informar-vos de les properes activitats formatives d'EDAI School

Les vostres dades personals passaran a formar part d'un arxiu automatitzat anomenat

ASSISTENTS DOCÈNCIA titularitat d'EDAI Construyendo Benestar. Aquest fitxer serà tractat

per lentitat dacord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb la única

finalitat de gestionar tot allò referent a la formació rebuda per part de lentitat.

Nosaltres no venem, cedim o facilitem les nostres llistes d'assistents a terceres persones.

Organització: EDAI School of Neurodevelopment and Mental Health