16 Nov. 2018

L’Andrea Vallés i Sasot, logopeda d'EDAI, va dissenyar un protocol d’observació d’alimentació en nounats prematurs durant el seu grau en Logopèdia. Ho va fer gràcies a la participació de l’Hospital Clínic – Maternitat de Barcelona. 

Al juny va presentar al XXXI Congrés Internacional AELFA – IF com a comunicació oral el protocol, on va guanyar a la millor comunicació oral i, on després, va permetre-li publicar un article científic a la Revista de Logopèdia, Foniatria i Audiologia. Aquest article, va sortir el passat 14 de Setembre del 2018 en format online i, aquesta darrera setmana, en format paper. 

 

Resum de l’article:

Objectiu: És coneguda la preocupació per les dificultats d'alimentació en nounats prematurs. Amb l'objectiu de disposar d'un instrument que reculli les característiques i severitat d'aquestes dificultats, s'ha dissenyat un qüestionari observacional de conductes alimentàries i s'ha estudiat la seva fiabilitat i validesa.

Material i mètodes: Per al disseny del qüestionari s'han consultat les principals referències actualitzades. S'ha definit un qüestionari format per 8 apartats: història clínica, característiques orofacials, característiques intraorals, sensibilitat, reflexos orals, respiració, alimentació i característiques de l'alimentació. Es va observar el comportament alimentari d'una mostra de 100 nounats a l'Hospital Clínic-Maternitat de Barcelona. 

Resultats: Els resultats van mostrar una bona fiabilitat del qüestionari presentant un valor alfa de Cronbach de 0,891 i una correlació amb el test Apgar de 63. Així com el conjunt d'apartats, en els quals trobem correlacions positives que oscil·len entre un 38 i un 54. Amb l'objectiu de valorar la sensibilitat s'ha calculat l'estadístic ANOVA de cada un dels apartats i del total per a cada nivell de prematuritat. S'han trobat diferències significatives en tots els apartats del qüestionari. Finalment, per a valorar la capacitat discriminativa del qüestionari COCANP amb relació als nadons prematurs o a terme, es va calcular l'àrea sota corba amb un resultat de 979, que considerem molt alt.

Conclusió: El qüestionari COCANP s'ha evidenciat com un instrument fiable i de validesa per a les característiques dels patrons d'alimentació del nadó prematur.

 

L’enllaç a l’article complert: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021446031830072X?dgcid=author

Enhorabona Andrea per la feina feta!!

 

Tornar a les notícies