Atenció Precoç

És el conjunt d’intervencions assistencials i preventives, dirigides als infants fins a 6 anys, a la seva família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament, de tipus físic, psíquic o sensorial, o que tenen el risc de patir-los.

La població destinatària de l’Atenció Precoç inclou:

 • Infants de risc en el desenvolupament per condicionants de tipus familiar o social
 • Infants que presenten alteracions en el desenvolupament adequat a la seva edat
 • Infants amb risc biològic

Els CDIAP EDAI

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) són els serveis que porten a terme aquesta tasca assistencial i preventiva a Catalunya. Són públics i gratuïts, de caràcter universal, integrats dins del Sistema Català de Serveis Socials. L’equip és multidisciplinari i està format per professionals de la psicologia, neuropediatria, logopèdia, pedagogia, fisioteràpia i treball social.

Els serveis que oferim al CDIAP són:

 • Avaluació global de la problemàtica de l’infant (diagnòstic funcional)
 • Intervenció terapèutica integral (individualitzada o en grup) amb el nen
 • Grups de pares
 • Seguiment evolutiu de l’infant
 • Suport i orientació a la família
 • Assessorament a les escoles bressol, d’educació infantil i equips de pediatria
 • Elaboració de programes de prevenció i detecció de les situacions de risc en el desenvolupament infantil
 • Tasques de recerca, docència i formació

CDIAP EDAI Les Corts-Sarrià

La seu del CDIAP EDAI Les Corts-Sarrià s’ubica al bell mig de Les Corts, un dels districtes amb més història de Barcelona, amb restes que daten del s.II a.C. El seu nom llatí i significa terrenys i cases rústiques, en al·lusió a les masies que havien poblat l’antic municipi. Són orígens compartits amb els de Sarrià i Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, les altres zones d'atenció del centre, i aquest és l’esperit que en l’actualitat encara es respira a tots aquests barris: la vida familiar, la bona convivència i la solidaritat dels seus habitants.

CDIAP EDAI Sant Martí

El CDIAP EDAI Sant Martí el trobem situat al districte de Sant Martí, un territori que condensa en la seva identitat el passat i el futur de la ciutat de Barcelona. En formen part el nucli originari de l’antic poble de Sant Martí de Provençals, els barris de La Verneda i La Pau, Provençals del Poblenou, El Besòs i el Maresme i el barri més nou, fins el moment, de Barcelona: Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, encara en procés de formació i consolidació i que ha acollit en els últims temps un gran nombre de famílies joves amb infants petits.

Objectius de l’Atenció Precoç

 • Reduir els efectes d’una deficiència o un dèficit sobre el conjunt del desenvolupament del nen
 • Optimitzar el desenvolupament del nen en allò que sigui possible
 • Fomentar mecanismes bàsics de compensació, d’eliminació de barreres i d'adaptació a les necessitats específiques
 • Evitar o reduir l’aparició d’efectes o dèficits, secundaris o associats, conseqüència d'un trastorn o situació d’alt risc
 • Atendre i cobrir les necessitats i demandes de la família i l’entorn en què viu l'infant
 • Considerar l'infant com un subjecte actiu de la intervenció