25 Feb. 2019

Aquest mes de Febrer, un grup de professionals d’EDAI hem acudit a la formació organitzada per Educatio, sobre estratègies d’intervenció en atenció primerenca i trastorns de l’espectre autista (TEA).

Ens han parlat dels principals trets d’alarma en infants menors de dos anys, com la manca d’imitació, de somriure social, contacte i atenció visual... Però també ens han explicat els principals canvis en el diagnòstic: actualment, el tret distintiu o criteri del TEA és la manca de la comunicació social, per tant, la manca o retard del llenguatge passa a ser un especificador del diagnòstic, però no un criteri distintiu. A banda d’aquestes actualitzacions, ens han parlat dels principals focus d’intervenció en infants amb TEA com són:

  • Regulació: sensorial, emocional i atencional.
  • Comunicació.
  • Atenció conjunta.
  • Llenguatge.

Com a principal novetat, ens hem actualitzat sobre diferents models d'intervenció en TEA. L’evidència científica ens indica que aquells models en que els pares participen activament són els que més evidencia tenen. Per tant, resulta clau pel desenvolupament dels nens i nenes amb TEA que puguin rebre intervencions centrades en la familia, on els pares tenen un rol actiu en l’elecció dels objectius a treballar i el terapeuta té un rol d’orientador o guia respecte les estratègies a implementar. L’objectiu és empoderar a la família perquè pugui funcionar de manera independent en el futur.

Tornar a les notícies