28 Nov. 2018

Recentment, sis professionals d’EDAI han assistit a la formació oficial sobre l’ús de l’escala ADBB (Alerta de Retraïment en el Nadó) organitzada per la WAIMH (World Association for Infant Mental Health). 

 

Què és el comportament de retraïment?

És considerat un mecanisme de defensa i no un problema en si mateix, una adaptació del bebè davant d’una situació problemàtica.  Un bebè sa, està disposat a establir una interacció social i mantenir-la, i es fa així des de l’inici de la vida. Mentre que, en un infant amb retraïment, s’observa una disminució d’aquesta capacitat de relació.  Les causes d’un comportament d’aquest tipus són diverses: des d'un problema en la percepció sensorial del bebè, en la seva habilitat per comunicar-se o per captar una situació, entre d’altres. 

Escala ADBB

És una escala aplicable a infants entre 2 i 24 mesos. Formada per 8 ítems, valorats en una puntuació del 0-4 (de menor a major gravetat). Consisteix en la gravació d’un vídeo que posteriorment ha d’ésser analitzat, preferiblement entre diversos professionals. L’ús de la mateixa requereix d’un entrenament previ i experiència en observació de nadons i primera infància.

Protocol de l'ADBB en les valoracions en el CDIAP

A EDAI estem iniciant l’ús de l’escala dins la nostra pràctica clínica i per això hem creat un protocol per incloure l'ADBB en el procés diagnòstic de tots els nens i nenes que inicien al CDIAP dintre de l'edat establerta. Es tracta d'enregistrar en vídeo del comportament del nen davant el terapeuta i després analitzar els resultats en equip multidisciplinar amb professionals de fisioteràpia i psicologia. Amb aquesta protocolització, pretenem poder detectar de manera més precoç aspectes que puguin dificultar la interacció de l'infant amb el seu entorn, i donar atenció als nens i a les seves famílies el més aviat possible.

 

Tornar a les notícies