28 Sep. 2022
Oriol Martí, Manager of EDAI, Beatriz Rocamora, Director of Institutional Banking at CaixaBank and Leticia Asenjo, Director of EDAI.

EDAI signa un nou conveni de col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i EDAI per al desenvolupament d’un Espai Familiar per a Famílies amb fills/es amb Trastorns del Neurodesenvolupament.

El projecte té una durada inicial d’un any i s’espera que tingui un impacte molt positiu en la qualitat de vida d’aquestes famílies, al tractar-se d’un espai dissenyat específicament per a l’atenció de famílies amb fills/es amb necessitats especials, amb un equip interdisciplinar especialitzat en infància, neurodesenvolupament i atenció familiar.

(A la fotografia: Oriol Martí, Gerent d’EDAI, Beatriz Rocamora, Directora de Banca d’Institucions a CaixaBank i Leticia Asenjo, Directora tècnica d’EDAI.)

Tornar a les notícies