1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa titular del domini web:

 

Denominació social

Associació EDAI Persona i Entorn Social (en endavant EDAI)

EDAI & Partners (en endavant EDAI)

NIF

G64183593

B66006479

Inscripció

Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb núm. 32700

Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43716

Dades de contacte

Carrer Vilamur, 15-19. Bxos.

08012 – Barcelona

Tl: 934101940

Correu-e: administracio@edai.cat

 

2. USUARIS: L’accès i/o ús d’aquest web d’EDAI atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accès i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.edai.cat proporciona l’accès a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a EDAI o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accès. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’extèn al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrassenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els serveis de recursos, eines de participació o grups de notícies) que EDAI ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-ne ús per (i) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’EDAI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o d’altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu-e d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EDAI es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infància, l’ordre i la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, EDAI no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de les eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES: EDAI  compleix amb les directius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcyer Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i té cura de garantir un ús i tractament correcte de les dades personals de l’usuari. Per això, junt amb cada formulari de recaptament de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a EDAI, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades  en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacionsde dades a tercers en el seu cas. Així mateix, EDAI informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu-e amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: EDAI, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EDAI o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d’EDAI. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EDAI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur delseu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s’haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’EDAI.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: EDAI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: EDAI es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir, tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EDAI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap EDAI assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: EDAI es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d'ús.

10. GENERALITATS: EDAI perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: EDAI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre EDAI i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.